TUIS
GESKIEDENIS
ALGEMENE INLIGTING
KALENDER
WANDELGANG
KERK EN WOORD
PREKE
EVANGELISASIE
DIE JEUG
KATKISASIE
SKAKELS
TERUGVOER
LUISTER IN
DONDERDAG, 09 JUL 2020
Verjaarsdae
Dirk Das
Leon Griffioen
SKRYF AAN ONS
Skryf gerus aan ons by die kerkkantoor. Ons epos adres is kerkkantoor@gkkandelaar.co.za
 
Skakels na ander webtuistes 
Gereformeerde kerke van Suid Afrika
Dr AH Bogaards
Dr AH Bogaards - Theophilus Bybel Program
Gereformeerde Skool Dirk Postma
GK Die Kandelaar op Facebook
Akademie Reformatoriese Onderwys en Studies (AROS)
Olive Tree Bybel Program
E-Sword Bybel Program
Ds E Kayayan - Die OU Testament is vervul maar het nie verval nie (18 Aug 2013)
Sinode 2015 Terugvoer te GK Kandelaar (3 Feb 2015)
Orrelkonsert - Sietze de Vries
Huisbesoek Seminaar - Deel 1
Huisbesoek Seminaar - Deel 2
Huisbesoek Seminaar - Deel 3
Huisbesoek Seminaar - Deel 4
ICO Webwerf
Troosdiens - Dr Jac & Ina Howell
Orrelkonsert - 2019-10-25
||||||||
Alle kopiereg word gehou deur die Gereformeerde Kerk Die Kandelaar © 2004 - 2020